INFORMÀTICA A 3r D'ESO

Començarem aquest curs repassant com s'ha de treballar amb un full excel. Repasseu el que s'hi diu a l'entrada d' Informàtica a 2n d'ESO.
El tema de repàs serà fer un estudi sobre l'alçada de l'alumnat a 3r d'ESO.
Començarem per fer una taula diferenciant les noies dels nois i l'edat i apuntarem l'alçada de cadascun i cadascuna de vosaltres. 
A partir d'aquí confeccionarem una taula excel individualment, la convertirem en gràfics i escriurem comentaris.
Un cop acabat, per grups de dos, creareu un power point on hi insertareu tota la informació que s'ha treballat.