LA CONVIVÈNCIA A L'AULA TALLER

Quines actituds de convivència a l'Aula Taller podeu observar en següent video?

Les normes de l'Aula Taller són necessàries per crear un bon cima de treball.