COM FER UNA BONA MEMÒRIA?

La memòria d'un projecte és la recopilació del vostre treball a l'aula taller. Ha de constatar la vostra feina i és un reflex de la vostra manera de treballar.
Recordeu que un projecte només s'avalua si va acompanyat de la seva memòria en el termini establert.
En el següent enllaç hi teniu l'esquema d'una memòria.