EL PROCÉS TECNOLÒGIC

Tots els objectes que t'envolten, fins i tot la roba que portes, han seguit un procés de creació. Ningú crea res a la babalà: cap modista es dedica a cosir retalls de roba a veure què li surt, ni un mecànic ajunta peces per veure si en surt una bicicleta.
Aquí tens dues versions que t'expliquen de diferent manera el mateix: què i com és el procés tecnològic:
Versió 1
Versió 2

Exercici:
Pots seguir les mateixes passes del procés tecnològic per preparar unes vacances? Prova-ho!