COM PRESENTAR UN BON DOSSIER?

Per presentar una bona memòria dels vostres projectes cliqueu el següent enllaç.