INFORMÀTICA A 2n d'ESO

Aquest curs treballarem el programa Excel. Aquest programa disposa de moltes funcions com a full de càlcul.

Un full de càlcul és un programa que permet manipular dades numèriques i alfanumèriques presentades en forma de taules.

L'Excel, doncs, permet introduir dades, realitzar càlculs complexes, aplicar fòrmules i fer gràfics estadístics a partir de les dades.

Les feines a realitzar les trobareu en el següent enllaç.